Play Video

How to Create an Email Address in cPanel

Watch our updated video here: https://youtu.be/NQM-NKCRNI4
In this video, we will show you how to create an email address within the cPanel.

First log into your cPanel as I’ve done here.

Next, locate the “Mail” category.

You will see many icons here dealing with mail, but we are interested in the “Email Accounts” icon.

Give that a click.

We are brought to the Email Accounts page.

From here, enter a new email account name.

Now enter a password. Make sure it is fairly strong.

You can use the Password Generator if you want to create a very strong passwrod, just be sure to write it down so you remember it.

Change the quota if you need to. 250MB is usually enough for most people, however.

Click on the “Create Account” button.

After the email address has been created, you will see it in the list below.

If you would like more information on this subject, check out our article:

Creating an Email Account

InMotion Hosting was founded in 2001 and provides personal and business web hosting for everyone! For more information about InMotion Hosting and the services we provide see here:

https://www.inmotionhosting.com

hey everybody Scott Mitchell here with inmotion hosting and welcome to another video in our cpanel tutorial series in this video we’re going to show you how to create an email address from within your cPanel now the first thing you want to do is login to your cPanel as I’ve done here I’m right here at the main page so when you first login this is what you’d see next we’re going to locate the meal category by default it should be right up the
top under the preferences but as you can move things around the cPanel yours may vary you’ll see a lot of different icons here regarding what you can do with the mail and the different mail accounts but when we’re interested in is the email accounts icon which is normally located in the upper left hand corner go ahead and give that a click and it brings us to the email accounts page now at the bottom you’ll see a default email account this is not
used for day-to-day email if you run PHP scripts or something like that that sends email out from the server this is the default account that is sent from but for day-to-day operations that’s not what it’s used for the list above it which there are none in there yet is a list of all the email accounts that are on the CPL since we were happening we’re going to add one to add an account just go to the top under email and give it a new name will
create one called test next you’re going to put in a password now you can type your own password in and you got to make sure that you confirm it by typing in it again and you can see that my password i picked is ok so i know about halfway up I can make it a little more complex by adding a couple of things to it it’s a little stronger but if you really want a good password you can use a password generator this will create a very strong password
for you be sure to write it down because you probably won’t remember exactly what the password is just offhand like this but once you’re good go down and check the quota now start talking with 250 megabytes this is usually more than enough for most people you can’t increase that if you like say to go 500 or even a thousand and maybe more or you can select unlimited I don’t recommend getting too crazy with it because it can lead to server resource
abuse or server resource usage and that could be a problem later and you have to go back in and clean it out so 250 is a good starting point once you’ve done that click create account and then you’ll see this nice little message here it says accounts created can close it if you like or a closed on its own and now you notice that my new email address is down here in the list of course you can make as many as you like that’s how you create an email
address within the cPanel thanks for joining us for our cpanel tutorial series if you enjoyed the video be sure to like it and subscribe to our YouTube channel below also don’t forget to leave any comments or questions you have in the comments section below so we can bring your future videos thanks to see you next time you know the inmotion hosting support center has thousands of articles pictures and video tutorials to help you out with your web
hosting questions something for everyone from beginners to experts join our community and sign up with your facebook or google+ for free swag prizes and discounts visit our support center at inmotion hosting com / support

hej allihopa Scott Mitchell här med inmotion hosting och välkommen till en annan video i vår cpanel handledningsserie i den här videon kommer vi att visa dig hur du skapar en e-postadress inifrån din cPanel nu är det första du vill göra att logga in på din cPanel som jag har gjort här är jag här på huvudsidan så när du först loggar in är detta vad du skulle se härnäst, vi kommer att lokalisera måltidskategorin som
standard, den ska vara högst upp under inställningarna men eftersom du kan flytta saker runt på cPanel kan ditt varierande du se många olika ikoner här angående vad du kan göra med e-post och de olika e-postkonton men när vi är intresserade av är e- postkontoikonen som normalt är ligger i det övre vänstra hörnet, gå vidare och klick och det tar oss till sidan för e-postkonton nu längst ner ser du ett standarde- postkonto som
inte används för daglig e- post om du kör PHP skript eller något liknande som s avslutar e-post från servern detta är standardkontot som skickas från men för daglig verksamhet är det inte vad det används för listan ovanför det som det inte finns några där ännu är en lista över alla e-postkonton som är på CPL sedan vi hände kommer vi att lägga till ett för att lägga till ett konto bara gå till toppen under e-post och ge
det ett nytt namn kommer att skapa ett som heter test nästa du ska lägga in ett lösenord nu kan du skriva ditt eget lösenord in och du måste se till att du bekräftar det genom att skriva in det igen och du kan se att mitt lösenord jag valde är ok så jag vet ungefär halvvägs upp jag kan göra det lite mer komplicerat genom att lägga till ett par saker för det är det lite starkare men om du verkligen vill ha ett bra lösenord kan du
använda en lösenordsgenerator. Detta kommer att skapa ett mycket starkt lösenord för att du ska vara säker på att skriva ner det eftersom du förmodligen inte kommer ihåg exakt vad lösenordet är direkt. detta men när du är bra gå ner och che ck kvoten nu börja prata med 250 megabyte detta är vanligtvis mer än tillräckligt för de flesta människor kan du inte öka att om du vill säga att gå 500 eller till och med tusen och
kanske mer eller så kan du välja obegränsat jag rekommenderar inte att skaffa för galet med det eftersom det kan leda till serverresursmissbruk eller serverresursanvändning och det kan bli ett problem senare och du måste gå tillbaka in och rensa ur den så 250 är en bra utgångspunkt när du väl har gjort det klicka skapa konto och då kommer du att se det här fina lilla meddelandet här det står att konton som skapats kan stänga
den om du vill eller en stängd på egen hand och nu märker du att min nya e-postadress finns här nere i listan såklart du kan göra hur många som helst som det är så du skapar en e-postadress i cPanel tack för att du gick med oss för vår cpane handledningsserie om du gilla e videon, se till att gilla den och prenu erera på vår YouTube-kanal nedan, glöm inte att lämna några kommentarer eller frågor du har i kommentarsavsnittet
nedan så att vi kan ta med dina framtida videor tack för att vi ses nästa gång du vet att inmotion- värdsupportcentret har tusentals artiklar bilder och videohandledningar för att hjälpa dig med dina webbhotellfrågor något för alla, från nybörjare till experter, gå med i vår community och registrera dig med din facebook eller google+ för gratis swag-priser och rabatter besök vårt supportcenter på inmotion hosting com / support